Song: Oh Punyala - Darvinte Parinamam

 May 14, 2016    1819 views
Cast: Prithviraj, Chemban Vinod, Sankar Sharma
Summary: Oh Punyala song from the movie Darvinte Parinamam. STARRING : Prithviraj, Chemban Vinod. MUSIC : Sankar Sharma, SINGER : Arun Illilath, Arun Haridas Kammath, Aashima Mahajan, Niyati Kaul, Pious Gout, Sankar Sharma, LYRICS : Arun Illiath, Pious Guit
Add to Favourites
Advertisement